Tělesná analýza InBody


Měření na Inbody230 je jedno z nejlepších a nejpřesnějších měření složení lidského těla dostupných v našich podmínkách. Na rozdíl od ručních jednoduchých tukoměrů nebo i speciálních vah neměří jen horní nebo spodní polovinu těla, ale tělo komplexně.

Výsledky analýzy:

 • tělesná voda, tělesný tuk, svalová hmota, beztuková hmota, váha
 • BMI, procentuální podíl tělesného tuku, poměr pasu k bokům (WHR)
 • doporučení minimální kalorické potřeby (BMR)
 • hodnocení tukové a svalové tkáně
 • měření v jednotlivých tělesných částech stanovené každou frekvencí zvlášť
 • vnitrobuněčná voda, mimobuněčná voda, proteiny, kostní/nekostní minerály, tuková hmota, kostní a svalová hmota, svalová hmota, bez tuková hmota, váha
 • BMI, procentuální podíl tělesného tuku, poměr pasu k bokům (WHR)
 • svalová hmota v jednotlivých tělesných částech, procento svaloviny v jednotlivých tělesných částech
 • oblast tělesného tuku
 • tělesná vyváženost, tělesná síla,
 • změří obvody horních i dolních končetin, krku, hrudníku, pasu a boků


Na jakém principu přístroj funguje?
Technologie měření na InBody je unikátní na rozdíl od jiných bioimpedančních přístrojů. Používá přímé měření segmentů (DSM-BIA = světově patentovaná technologie). Má 8 dotykových elektrod. Díky své unikátní technologii nepoužívá empirické odhady, ale pracuje s faktickým měřením. Proto pro výsledek měření není důležitý věk, pohlaví ani sportovní aktivita klienta. Jako jediný přístroj má ve své interpretaci nejen výsledky měření, ale také "normální rozmezí" naměřených veličin = hodnotu, kde by se měl daný jedinec vyskytovat. Výsledky jsou velice přehledné a lehce pochopitelné.

Jak probíhá měření?
Samotné měření trvá 30 vteřin. Na měření se nemusíte svlékat. Sundáte si pouze obuv, kovové doplňky (hodinky, šperky…) a naboso se postavíte na přístroj, uchopíte dvě rukojeti a vydržíte v klidu. Po zadání základních údajů do přístroje (výška, věk, pohlaví)  přístroj provede analýzu sám. Své výsledky dostanete vytištěné. 

Kdo nesmí být změřen?
Vyšetření nemohou podstoupit osoby s kardiostimulátorem a těhotné ženy. Dále osoby s kovovým implantátem.


Cena diagnostiky včetně interpretace výsledků měření je 300 Kč ( 30 min ).
Uvedené ceny jsou včetně DPH.

Objednávat se můžete na telefonním čísle 737 955 405

Vytvořte si webové stránky zdarma!